25 Nisan 2011 Pazartesi

Alışveriş Özgürlüğümü Geri Ver !
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 19/4/2011
Konu : Posta-Yolcu İşlemleri

                                           GENELGE

(2011/23)

07.10.2009 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı eski Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Kararın 134 üncü maddesinin

birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde 19/04/2011 tarihli gümrük GENELGESİ'NİN

Gerçek kişilerin muafiyet sınırlarındaki kişisel bakım,besin takviyeleri,kozmetik alımlarını yasaklanması,muafiyet içerisindeki elektronik ve diğer alımlara sınırlama getirilmesi ,kişilerin özgür alıveriş hakkını elinden almaktadır.

İşte bu yüzden genelgenin iptali için sanal imza kampanyası başlatılmıştır

sende sesini duyurmak için imzala!
özgürlüğün elinden alınmasın!!!

http://imza.la/alisveris-ozgurlugumu-geri-ver


Facebook'ta Tepkini dile getirmek için Online Alışverişime Karışma Hiç yorum yok: